Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů / Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů: Wednet s.r.o. Kováků 1811/12, 1500 Praha 5, IČO: 272 06 343

( dále jen správce ) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o základních zásadách a principech na základě kterých, zpracovává osobní údaje:

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 1. Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 2. Práva, pokud správce zpracovává vaše osobní údaje:
  1. požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů
  2. požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné);
  4. požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a správci
  7. podat stížnost dozorovému orgánu.
 3. Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Martin Dobeš, jednatel WedNet s.r.o.